Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna

Kiedy można szukać kontaktu z psychologiem?

Dorośli:

 • gdy mamy poczucie nawarstwiających się problemów i nasilających się stanów emocjonalnych;
 • gdy chcemy dowiedzieć się więcej o sobie samych, poznać własne predyspozycje i możliwości (np. intelektualne, osobowościowe, temperamentu lub w zakresie budowania relacji uczuciowych);
 • gdy mamy potrzebę rozwinąć i umocnić własne strategie radzenia sobie w sytuacjach stresujących i/lub poznać nowe strategie rozwiązywania rozmaitych problemów (np. techniki asertywności, zadaniowego radzenia sobie z problemami, itp.);
 • kiedy uznamy, że zbyt często ulegamy stanom przygnębienia, smutku, rezygnacji, irytacji, złości, a także egzaltacji lub euforii, lub innym emocjom wpływającym na nasze codzienne funkcjonowanie w sposób wyraźnie przeszkadzający nam i/lub osobom z naszego otoczenia;
 • w sytuacji wyraźnie odczuwanego niepokoju, lęku, nagłego wycofywania się z podjętych działań (np. gdy nie ma obiektywnych przeszkód, by zrealizować obrany cel);
 • gdy doświadczamy natłoku myśli i/lub czynności, które subiektywnie określamy jako przykre i utrudniające codzienne funkcjonowanie;
 • gdy los stawia nas w obliczu sytuacji nagłych i znacząco wpływających na nasze życie, np. wypadek, śmierć kogoś bliskiego, problemy w pracy lub jej utrata;
 • gdy mamy poczucie bezsensu i bezcelowości;
 • gdy mamy myśli samobójcze i/lub doświadczenie próby samobójczej;
 • gdy doświadczamy problemów rodzinnych, silnego napięcia emocjonalnego w relacji uczuciowej lub podejmujemy decyzję o rozstaniu;
 • gdy doświadczamy odrzucenia i/lub porzucenia przez osobę, z którą pozostawaliśmy w bliskiej relacji lub gdy nasze uczucia pozostają nieodwzajemnione;
 • w sytuacji nadużywania alkoholu, narkotyków (gdy sami zauważamy przekraczaną granicę lub dostajemy od otoczenia komunikaty wskazujące na jej przekroczenie);
 • kiedy chcemy po prostu porozmawiać lub poradzić się w każdej sprawie, która ma dla nas osobiste znaczenie;

Dzieci i młodzież:

 • gdy zauważamy u naszego dziecka zachowanie znacząco różniące się od dotychczasowego: szybki wzrost aktywności lub zauważalny spadek aktywności; postępujące ograniczenie kontaktu z dzieckiem i/lub brak kontaktu;
 • jeżeli zauważyliśmy wyraźne sygnały podwyższonego napięcia, niepokoju lub strachu u dziecka;
 • gdy zauważamy lub dostajemy informacje, że dziecko przejawia wyraźny strach przed konkretnymi czynnościami, np. przed pójściem do szkoły lub przed konkretnym miejscem lub osobą;
 • gdy zauważamy i/lub dostajemy informacje od innych ludzi, że dziecko przejawia agresywne zachowanie;
 • gdy mają miejsce myśli i próby samobójcze u dziecka lub jest ono świadkiem czyjeś próby samobójczej;
 • gdy dziecko jest obiektem przemocy psychicznej lub fizycznej (np. domowej i/lub szkolnej);
 • gdy dziecko izoluje się stroniąc od zwyczajowych zajęć i/lub ludzi;
 • gdy dziecko moczy się w nocy mimo, że potrafi już korzystać z toalety;
 • gdy dziecko komunikuje, że doświadcza koszmarów sennych i/lub budzi się w nocy z przerażeniem;
 • gdy dziecko jest uczestnikiem rodzinnych i/lub małżeńskich kłótni;
 • gdy dziecko doświadcza całkowitej zmiany dotychczasowego stylu życia, np. rodzina zmienia miejsce zamieszkania i/lub przenosi dziecko do nowej szkoły ;
 • gdy dziecko przejawia trudności w zakresie zdolności językowych żyjąc w dwujęzycznej rodzinie;
 • gdy zauważamy wyraźne zmiany w zakresie upodobań żywieniowych;
 • w każdej sytuacji, którą można uznać za nietypową w świetle wiedzy i dotychczasowych obserwacji, które mamy na temat swojego dziecka i jego przyzwyczajeń

Rejestracja tel. 02380637374

Diagnostyka

Diagnostyka jest w dzisiejszej dobie integralną częścią postępowania lekarskiego. Lekarz zbierając informacje o chorobie…

Stomatologia

Dlaczego profilaktyka stomatologiczna jest tak ważna? Chore zęby nie zawsze bolą. O ich stanie…

Poradnia Psychiatryczna

W zakresie psychiatrii leczymy: zaburzenia psychiczne i psychozy,  w tym schizofreniczne (stany zmienionego postrzegania…

Poradnia ortopedyczna

Poradnia ortopedyczna w Atlantic Clinic Poradnia ortopedyczna zapewnia specjalistyczną diagnostykę i leczenie schorzeń narządu…

Poradnia Ginekologiczna

W naszej poradni ginekologicznej świadczone są usługi w zakresie: diagnostyki i leczenia chorób kobiecych…

Poradnia Dermatologiczna

Dermatologia jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami skóry, włosów, paznokci oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi,…

Medycyna Rodzinna

Nazywana też medycyną ogólną. Obejmuje swoim zakresem zarówno dzieci, dorosłych jak i osoby starsze.…

Medycyna Estetyczna

Medycyna estetyczna to obecnie najszybciej rozwijająca się dziedzina medycyny – jest dziedziną medycyny poświęconą…

Masaż leczniczy

Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie…

Kosmetologia

Oferujemy Państwu szereg zabiegów aby zadbać o skórę twarzy i ciało. Nasz salon kosmetyczny…
Menu